Εισηγητές

ENIRISST+

Χρήστος Τρυφωνόπουλος

Ο Δρ. Χρήστος Τρυφωνόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος του τμήματος, Διευθυντής του ΠΜΣ “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές”, και επικεφαλής του Τομέα Συστημάτων Ομότιμων Κόμβων και Διαχείρισης Πληροφορίας του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max-Plank της Γερμανίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των τεχνολογιών και εφαρμογών διαδικτύου, της διαχείρισης δεδομένων/πληροφοριών, των κατανεμημένων συστημάτων (grid/cloud/p2p/agent computing), και των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 ερευνητικές εργασίες σε τομείς των ερευνητικών του ενδιαφερόντων και έχει συντονίσει/εργαστεί σε 16 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Έχει διατελέσει κριτής σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και έχει λάβει δύο εθνικές υποτροφίες και τρία βραβεία/διακρίσεις για τις εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

ENIRISST+: Διαχείριση δεδομένων στην εθνική ερευνητική υποδομή για τις μετακινήσεις, τις μεταφορές και τα logistics

Η ENIRISST+ αποτελεί την επέκταση της μοναδικής εθνικής ερευνητικής υποδομής στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών στην Ελλάδα που υλοποιήθηκε από 11 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η επέκτασή της εστιάζει στη διαμόρφωση και παροχή νέων υπηρεσιών, πλατφορμών και βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσια της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων. Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή υποδομή και στην αρχιτεκτονική των δεδομένων της ENIRISST+ μέσα από παραδείγματα υπηρεσιών στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών που αναπτύσσονται.