Εισηγητές

Ενέργεια & Περιβάλλον​

Παναγιώτης Κόκκινος

Ο Παναγιώτης Κόκκινος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου διδάσκει δίκτυα δεδομένων, οπτικά δίκτυα και υπολογιστικά νέφη. Ο Π. Κόκκινος έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στον τομέα των Οπτικών Δικτύων Πλέγματος. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού (2006) στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» και Διπλώματος (2003) από το ίδιο Τμήμα. Το 2015 ο Π. Κόκκινος ολοκλήρωσε το Μεταδιδακτορικό του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο Π. Κόκκινος είναι μέλος του Εργαστηρίου Επικοινωνιακών Δικτύων Υψηλής Ταχύτητας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δίκτυα δεδομένων, τα υπολογιστικά νέφη και το Internet of Things (IoT).

“Εξοικονόμιση Ενέργειας στις Έξυπνες Πόλεις: Συλλογή, Ανάλυση Δεδομένων και Παιχνιδοποίηση

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράς από τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό μεγάλη σημασία έχουν οι πρακτικές και τα εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. από έξυπνους μετρητές), και η επεξεργασία τους για τον εντοπισμό συσχετίσεων και τη παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να παρουσιαστούν με διαδραστικά μέσα αυξάνοντας την άμεση επίγνωση των πολιτών για τις ενεργειακές συνέπειες των πράξεων τους αλλά και να χρησιμοποιηθούν μέσω διαφόρων διαδικασιών παιχνιδοποίησης (gamification) με σκοπό την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.