Εισηγητές

ENIRISST+

Ιωάννης Καρακικές

O Δρ. Ιωάννης Καρακικές αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) το 2012. Το 2015, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα «Συστήματα Μεταφορών» από το Technische Universitaet Muenchen (TUM) με ειδίκευση στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) και το 2021 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΘ.

Δυσκολίες στη συλλογή και χρήση δεδομένων μετακινήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κινητικότητας στις πόλεις και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και την κοινωνία. Συμπεριλαμβάνοντας τις εμπορευματικές μεταφορές στον σχεδιασμό έξυπνων πόλεων, μπορούμε να επιτύχουμε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής, και αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος. Ωστόσο, η συλλογή και χρήση δεδομένων οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι μία πρόκληση λόγω διάφορων δυσκολιών. Η εισήγηση αυτή έχει ως σκοπό να παραθέσει αυτές τις δυσκολίες και να προτείνει λύσεις.