Εισηγητές

Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Αστικό Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία – Διαχείριση Αποβλήτων

Ειρήνη Κλαμπατσέα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ.

Σπουδές αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ (1989), μεταπτυχιακές σπουδές στην περιφερειακή ανάπτυξη στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (1993), Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ (2003).

Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθημάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης στο ΕΜΠ (2005-), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2004-2006), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2005-2006) και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2006-2015).

Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολεοδομία και Χωροταξία” της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Διευθύντρια του Εργαστηρίου “Χωρικού σχεδιασμού και Αστικής ανάπτυξης” στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Συμμετοχή σε σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας.  Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία  και συλλογικούς τόμους.

Εκλεγμένο μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2015-2019).