Εισηγητές

Κινητικότητα και μεταφορές

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Ο Γεώργιος Παπαϊωάννου είναι συγκοινωνιολόγος μηχανικός και εργάζεται ως ερευνητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (2017, ΠΘ) και μεταπτυχιακούς τίτλους συγκοινωνιολόγου (ΑΠΘ, 2018) και Διοίκησης Θαλασσίων Μεταφορών (Universiteit Antwerpen, 2019). Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην πρόβλεψη της ζήτησης μεταφορικού έργου με έμφαση στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές, το σχεδιασμό βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων και καινοτόμων υπηρεσιών κινητικότητας (MaaS) καθώς και την οικονομική των μεταφορών γενικότερα. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, έχει συνεχή παρουσία σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά συνέδρια (TRB, IATBR, TRA, IAME, WCTRS, CSUM, ICTR κ.α.) και εχει παραστεί ως ομιλητής σε αρκετές ημερίδες. Είναι μέλος Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών (ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, IAME, ΣΕΣ κ.α.) ενώ από το 2020 συμμετέχει στην επιτροπή θαλασσίων μεταφορών του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ). Ομιλεί Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και Αγγλικά.

Βιώσιμες Επιβατικές Θαλάσσιες Μεταφορές στις Ελληνικές Νήσους: Πρόβλεψη της Ζήτησης και Καινοτόμες Υπηρεσίες Μεταφορών.

gpapaioannou@aegean.gr