Εισηγητές

Ενέργεια & Περιβάλλον​

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Ο Σπύρος Σκιαδόπουλος είναι Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει διαχείριση μη-παραδοσιακών δεδομένων όπως χωρικά και χωροχρονικά δεδομένα, ανωνυμία, αναπαράσταση γνώσης και λογισμός. Τον τελευταίο καιρό εστιάζετε στη διαχείριση και εξαγωγή γνώσης από δεδομένα μεγάλου όγκου (όπως πολύ μεγάλοι γράφοι, συμβολοσειρές και χρονοσειρές). Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πληθώρα δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και έχει λάβει 6 βραβεία και διακρίσεις. Επιπλέον, συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών περιοδικών και συνεδρίων και σε μεγάλο αριθμό από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Τέλος, διατηρεί διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και καταξιωμένους ερευνητές. Έχει λάβει δίπλωμά μηχανικού και διδακτορικό τίτλο από το ΕΜΠ και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Manchester Institute of Science and Technology (UMIST). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.uop.gr/~spiros.

Τηλεπισκόπηση και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων

H τηλεπισκόπηση είναι η επιστήμη παρατήρησης φαινομένων και χαρακτηριστικών από απόσταση. Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, Θα παρουσιάσουμε τους 9 μετεωρολογικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί από το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων στην περιφέρεια Πελοποννήσου και θα παραθέσουμε τις πληροφορίες που μπορούν να καταγράψουν. Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε στην διαδικασία μεταφοράς των μετρήσεων, της αποθήκευσή τους στο κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου αλλά και στην επεξεργασία και ανάλυσή τους.