Εισηγητές

Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Αστικό Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία – Διαχείριση Αποβλήτων

Ρόϊδω Μητούλα

Η Ρόϊδω Μητούλα, του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας είναι Καθηγήτρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Τομέα Πολεοδομίας – Χωροταξίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με θέμα «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου». Είναι Διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. με θέμα «Οι Επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στη Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης». Έχει συγγράψει βιβλία και επιστημονικές εργασίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Επίσης, έχει συμμετοχή με Εισηγήσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης του Ε.Μ.Π. και είναι Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας από το Νοέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2017. Είναι Editor του Sustainable Development, Culture, Traditions Journal (SDCT-Journal, www.sdct-journal.com) (ISSN 2241-4010) και Editor του επιστημονικού Ελληνικού περιοδικού “”Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Οικονομία, Κοινωνία (www.sdct-journal.gr) (ISSN 2241-4002). Είναι αναπληρώτρια Διευθύντρια και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “”Βιώσιμη Ανάπτυξη”” του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και reviewer σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει διοργανώσει Διεθνή και Εθνικά Επιστημονικά Σεμινάρια, Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικές Συναντήσεις σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των πόλεων, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, στην 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 και οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η Ατζέντα 2030, προωθεί την ενσωμάτωση όλων των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική, πολιτιστική) σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. Οι ΣΒΑ δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.
Ο Στόχος 11 “Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες” στοχεύει στη δημιουργία προσιτών, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων. Βιώσιμες είναι οι πόλεις που η δομή τους βασίζεται στην αειφορία, την κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανθεκτική ανάπτυξη τους, ερμηνεύεται ως η αντοχή τους απέναντι στις απειλές και η δυνατότητα προσαρμογής τους σε αυτές και αντιμετώπισής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο στόχος 11, αναλύεται σε 7 επιμέρους υποστόχους. Επομένως, μέχρι το έτος 2030 πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα παρακάτω:

  1. Διασφάλιση της πρόσβασης από όλους σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και σε βασικές υπηρεσίες και αναβάθμιση παραγκουπόλεων.
  2. Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές, οικονομικά συμφέρον, προσιτό και βιώσιμο μεταφορικό σύστημα για όλους, βελτιώνοντας την οδηγική ασφάλεια, ιδιαίτερα με την επεκταση των δημοσίων συγκοινωνιών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, όπως τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους.
  3. Ενίσχυση της ανθεκτικής βιώσιμης αστικοποίησης και χωρητικότητας για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο και διαχείριση ανθρώπινης εγκατάστασης σε όλες τις χώρες.
  4. Ενίσχυση της προσπάθειας για προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  5. Σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ανθρώπων, που επηρεάζονται από φυσικές καταστροφές και σημαντική μείωση των άμεσων οικονομικών απωλειών, σχετικών με το παγκόσμιο μεικτό εγχώριο προϊόν, που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των υδάτινων καταστροφών, με εστίαση στην προστασία των φτωχών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  6. Μείωση της αρνητικής κατά κεφαλήν επίπτωσης των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των αστικών και άλλων αποβλήτων.
  7. Παροχή διεθνούς πρόσβασης σε ασφαλείς, ανθεκτικούς και προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, και ιδιαίτερα από γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Για την επιτυχία όλων των προαναφερθέντων υπο-στόχων απαιτείται συλλογική προσπάθεια, κρατική στήριξη αλλά και υποβοήθηση των αναπτυσσόμενων χωρών από τις ανεπτυγμένες. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και κοινοτήτων απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και την ευημερία του.