Εισηγητές

Ενέργεια & Περιβάλλον​

Παρασκευή Ραφτοπούλου

Η Παρασκευή Ραυτοπούλου πήρε το 2000 το πτυχίο της από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 2003 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική και το 2009 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην περιοχή της διαχείριση πληροφορίας από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κατά τις περιόδους Οκτώβριος 2007 – Δεκέμβριος 2007 και Μάρτιος 2008 – Ιούλιος 2008 εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής στην ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Ινστιτούτο Πληροφορικής Max-Planck (MPII) στη Γερμανία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Gerhard Weikum. Από τον Αύγουστο του 2008 ως σήμερα είναι Ερευνητικό και Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (SoDa.Lab). Τέλος, από τον Ιούλιο του 2011 ενεργεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξωτερική αξιολογητής για τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προτάσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στην τομή των κατανεμημένων συστημάτων και της διαχείρισης δεδομένων, με επεκτάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στην εξόρυξη δεδομένων, στις βάσεις δεδομένων και στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, ενώ πρόσφατα ασχολείται και με την εφαρμογή των παραπάνω στις μεταφορές και στη γεωργία. Από το 2000 ως σήμερα, έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ενεργά σε πάνω από 20 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια. Από το 2002 έχει (συν-) συγγράψει πάνω από 25 εργασίες στους ερευνητικούς τομείς ενδιαφέροντός της, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, έπειτα από κρίση, σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια του χώρου. Τέλος, έχει επιβλέψει ή επιβλέπει 18 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και έχει συμμετάσχει ως κριτής σε περισσότερα από 30 συνέδρια και περιοδικά του χώρου.

Έξυπνες πόλεις

“Όλο και πιο συχνά ακούμε για έξυπνες πόλεις. Τι όμως πραγματικά είναι οι έξυπνες πόλεις; Και πώς μπορεί η τεχνολογία να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες;
Η Δρ. Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΔΙΠ στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, θα δώσει τον ορισμό μιας έξυπνης πόλης, θα αναφέρει τα τεχνολογικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στη δόμηση της, και θα εξηγήσει γιατί, μετά από μια δεκαετία δοκιμών και σφαλμάτων, συνειδητοποιούμε ότι οι στρατηγικές για έξυπνες πόλεις ξεκινούν από τους ανθρώπους και όχι από την τεχνολογία. Γιατί η έξυπνη πόλη δεν αφορά μόνο στην εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογιών σε παραδοσιακές υποδομές ή στον εξορθολογισμό των λειτουργιών της πόλης. Αφορά επίσης, στη σκόπιμη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και για την παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής. Κι η ποιότητα ζωής έχει πολλές διαστάσεις, από τον αέρα που αναπνέουμε μέχρι την ασφάλεια που νιώθουμε περπατώντας στους δρόμους.”