Εισηγητές

ENIRISST+

Παναγιώτα Μαυρογενίδου

Το 2019 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λαμβάνοντας ειδικότητα συγκοινωνιολόγου μηχανικού. Η διπλωματική εργασία μου στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, με τίτλο “Μοντελοποίηση της επίδρασης των ITS στην κυκλοφορία”, παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Transportation Research Board (Trb) Annual Meeting 2019. Το 2022 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη” του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πλέον, είμαι διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιβλέπουσα μου την καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου. Ο τίτλος της διδακτορικής μου διατριβής είναι “Η ανάπτυξη αστικών περιοχών απαλλαγμένων από το αυτοκίνητο (carfree zones) με βάση ένα ολοκληρωμένο σύστημα μικροκινητικότητας” , ενώ ταυτόχρονα συμμετέχω στην Εθνική ερευνητική υποδομή ENIRISST Plus, ως υπεύθυνη για την ανάπτυξη της υπηρεσίας “Μικροκινητικότητα στα νησιά”.

Η Μικροκινητικότητα στις Σύγχρονες Πόλεις

Στις σύγχρονες πόλεις, η μικροκινητικότητα αποτελεί ένα ζήτημα αυξανόμενης σημασίας και ενδιαφέροντος, καθώς συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως η αύξηση της κυκλοφορίας, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η ρύπανση του αέρα. Στην παρούσα εισήγηση θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή στις έννοιες της μικροκινητικότητας και θα παρουσιαστούν εφαρμογές της σε διάφορες πόλεις. Επιπλέον, θα αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση, οι υποδομές, και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που εντοπίζονται στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα, τα εμπόδια ευρύτερης υιοθέτησης των μέσων μικροκινητικότητας και οι προοπτικές εξέλιξης και εφαρμογής της.