Εισηγητές

Κινητικότητα & Μεταφορές​

Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Ο Κώστας Βασιλάκης είναι καθηγητής και διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Πληροφοριακά συστήματα, τον Σημασιολογικό ιστό, τις κατανεμημένες αρχιτεκτονικές και εφαρμογές, την τεχνολογία λογισμικού, τα Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και την παρουσίαση και οπτικοποίηση δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 220 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα μεταξύ των οποία τα «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία», «EN.I.R.I.S.S.T: Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics», «ENIRISST+», «CrossCult», «CybertTrust», «ForeSight», «TripMentor: Διαδραστικός τουριστικός οδηγός» και «Καινοτόμες LBS/GIS διαδικτυακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρήση τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας για τον τουριστικό τομέα». Έχει διατελέσει κριτής και μέλος επιτροπής προγράμματος σε πληθώρα περιοδικών και συνεδρίων.

Μικρομετακινήσεις στον αστικό ιστό: μέσα και οφέλη

Η μικροκινητικότητα έχει αναδειχθεί ως μία ιδιαίτερα ελκυστική λύση για την υλοποίηση του συνδετικού κρίκου του πολίτη με τη δημόσια συγκοινωνία, επιτρέποντας επίσης τη συνολική αντικατάσταση του αυτοκινήτου για μικρές διαδρομές. Η μικροκινητικότητα υλοποιείται με χρήση ελαφρών συσκευών, ιδιόκτητων ή διαμοιραζόμενων / ενοικιαζόμενων με σχετικά μικρές έως μεσαίες ταχύτητες, και γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή και εξάπλωση, καθώς παρέχει οικονομικότερες μεταφορές, πιο φιλικές προς το περιβάλλον, μειώνει τη συμφόρηση στους δρόμους και είναι προσβάσιμη σε μεγαλύτερη μερίδα του κοινού, σε σχέση με την αυτοκίνηση. Ήδη πολλές πόλεις, ενσωματώνουν τη μικροκινητικότητα στην καθημερινότητά τους και την ολοκληρώνουν με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Στην παρούσα εισήγηση θα εξετάσουμε τις μικρομετακινήσεις, τα οφέλη τους για τις πόλεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, καθώς και τα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές στη χρήση τους.