Εισηγητές

Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Αστικό Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία – Διαχείριση Αποβλήτων

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Οικονομολόγος (PhD), Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Εργαστηρίου στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας Athenian Policy Forum από το 2018.
Έχει πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc. στα Οικονομικά με ειδίκευση στη Στατιστική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Iowa State University με πλήρη υποτροφία στο οποίο ήταν Βοηθός Καθηγητή και Εισηγήτρια και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με υποτροφία.
Υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει διατελέσει ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από το 2015 μέχρι και το 2021 ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας European International Business Academy οπότε και εξάντλησε το επιτρεπόμενο όριο θητείας.
Η επιστημονική της ειδίκευση αφορά τις διεθνείς επενδύσεις και τη στρατηγική των επιχειρήσεων και τη κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο μακροοικονομικό όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.