Εισηγητές

Κινητικότητα & Μεταφορές​

Ιωάννης Γιαννόπουλος

Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985. Το 2018 διορίστηκε καθηγητής Γεωπληροφορικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (TU Wien). Πριν έρθει στη Βιέννη, ο Ιωάννης ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ETH Ζυρίχης (Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας). Το 2015 υποστήριξε επίσης με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή στο ETH Ζυρίχης, η οποία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο ETH Culmann για εξαιρετικές διατριβές. Επιπλέον, είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Saarland με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI). Τόσο η πτυχιακή όσο και η μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκαν στο Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (DFKI). Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της HCI, της Γεωπληροφορικής και των Γνωστικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς Spatial HCI, Urban Computing, LBS, Mobile Decision Making, Machine Learning, Mobile and Remote Eye Tracking, Pedestrian Navigation καθώς και Interaction in Virtual and Mixed Environments.

Καινοτόμες τεχνολογίες για έξυπνες πόλεις – Geographic-Aware Augmented Reality

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας Augmented Reality έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών και εφαρμογών σε διάφορους τομείς. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές που που έχουν αναδείξει τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας. Η ομάδα γεωπληροφορικής στο TU Wien εξέλιξε την τεχνολογία αυτή με την ενσωμάτωση της γεωγραφικής επίγνωσης. Παρέχουμε τα μέσα για την υποστήριξη του εντοπισμού μιας συσκευής με δυνατότητα AR στον εξωτερικό χώρο, ευθυγραμμίζοντας το πλαίσιο αναφοράς της συσκευής με το γεωγραφικό πλαίσιο αναφοράς. Αυτή η πρόοδος επιτρέπει την απεικόνιση τρισδιάστατων μοντέλων με γεωγραφική αναφορά με μεγάλη ακρίβεια στον γεωγραφικό χώρο. Αυτό ανοίγει το δρόμο για την έρευνα και την εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως η ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, επιτρέποντας την ακριβή απεικόνιση μελλοντικών κατασκευών ή ακόμη και επιτρέποντας να γίνουν οι υπάρχουσες υποδομές μέρος του διαλόγου αλληλεπίδρασης των ανθρώπων.