Εισηγητές

ENIRISST+

Ιωάννα Παγώνη

Η Ιωάννα Παγώνη είναι Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός με 14 έτη ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των Μεταφορών. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών φορέων ως σύμβουλος στην διεξαγωγή ερευνών και συγκοινωνιακών μελετών, ενώ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την βιώσιμη κινητικότητα, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τις μεταφορές και την ανάλυση της ζήτησης για μεταφορές. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκθέσεων διεθνών οργανισμών (όπως UNECE, ERTICO – ITS Europe).

Ο ρόλος της κινητικότητας στις κλιματικά ουδέτερες πόλεις

Η επίτευξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων προυποθέτει την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ανάπτυξη πράσινων τρόπων μεταφοράς είναι ζωτικής σημασίας, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να παίζουν ηγετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Η εισήγηση αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει καινοτόμες και πράσινες λύσεις κινητικότητας που μπορούν να εφαρμοστούν σε πόλεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την προώθηση βιώσιμων μεταφορών, με τον συνδυασμό των δημόσιων συγκοινωνιών και αναδυόμεων υπηρεσιών κινητικότητας (όπως τα κοινόχρηστα οχήματα, η μικροκινητικότητα, κτλ.). Έμφαση δίνεται στην ανάγκη συμμετοχικού σχεδιασμού με την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των παρόχων μεταφορικού έργου. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων μερών, οδηγώντας σε ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο σύστημα μεταφορών.