Εισηγητές

Ενέργεια & Περιβάλλον​

Βασίλειος Πουλόπουλος

Ο Βασίλης Πουλόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, και μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1982 και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2010. Από το ως άνω τμήμα έλαβε το Πτυχίο του, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο Ανάλυση, Προεπεξεργασία, Κατηγοριοποίηση και Παρουσίαση Δεδομένων από Πηγές του Διαδικτύου.
Το 2019 εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και παράλληλα συμμετέχει σε Ερευνητικά ‘Εργα του α’ Κύκλου του προγράμματος Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε συνεργασία με το εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) πραγματοποιεί δράσεις σε συνεργασία με τους φοιτητές, ενώ είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Γριφομπότ (grifobot.gr).
Σε όλο το διάστημα που βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας (2014 – ) πραγματοποιεί κοινωνικές δράσεις με την ΑΜΚΕ Ο Σπόρος της οποίας είναι συνιδρυτής οι οποίες σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία. Χαρακτηριστικές δράσεις είναι τα επιχορηγούμενα προγράμματα: Εκμάθηση Αναγνώρισης Ψευδών Ειδήσεων για παιδιά και νέους (fakenewshunter.gr) καθώς και το πρόγραμμα Καλαμάτα για Όλους (k4a.osporos.com) το οποίο κατάγραψε θεματικές προσβάσιμες διαδρομές στην πόλη της Καλαμάτας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα Μεγάλα Δεδομένα και τον Πολιτισμό, την Ανάλυση Δεδομένων, τις Έξυπνες Πόλεις, τα Συτήματα Ρομποτικής, ενώ παράλληλα ως λάτρης του κώδικα ασχολείται ανελλιπώς με εφαρμογές στην καθημερινότητα και στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό παιχνίδι Γριφομπότ. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε διαλέξεις για νέους και μαθητές ώστε να γνωρίσουν τον κόσμο του διαδικτύου, την ασφαλή χρήση αυτού, καθώς και το κομμάτι των ψευδών ειδήσεων.

Έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, βιβλία και εγκυκλοπαίδειες σε θεματολογίες σχετικές με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Συστήματα Έξυπνης Στάθμευσης ως τρόπος Αλλαγής της Κινητικότητας σε μια πόλη

Η εισήγηση αυτή αναλύει τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης ως έναν τρόπο αλλαγής της κινητικότητας σε μια πόλη. Τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης χρησιμοποιούν τεχνολογία για να διευκολύνουν τους οδηγούς στον εντοπισμό ελεύθερων θέσεων στάθμευσης και να βελτιώσουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, του χρόνου αναζήτησης θέσης στάθμευσης και του αριθμού των ατυχημάτων.

Τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διαχείριση της ζήτησης στάθμευσης και για την ενθάρρυνση της χρήσης πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων κινητικότητας, όπως η ποδηλασία και η δημόσια συγκοινωνία. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται από τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της σχεδίασης των δρόμων και της πόλης συνολικά.